Spotkanie informacyjne z członkami Rady Seniorów

W dniu 20.04.2017 roku w siedzibie Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” pn. „Kompetentna Rada Seniorów w Gminie Dąbrowa Górnicza”. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jest on skierowany zarówno do członków rady, jak też do osób 60+ zamieszkujących w naszym mieście. Koordynatorka projektu Iwona Kiernożycka, prezes Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”, zaprezentowała członkom Rady Seniorów główne cele i założenia projektowe oraz omówiła warunki ich udziału w tym przedsięwzięciu. Wskazała również na korzyści płynące z aktywnego uczestnictwa seniorów w przedstawionym projekcie. Spotkanie przebiegało w sprzyjającej atmosferze. Wywiązała się dyskusja, radni wymieniali sie swoimi poglądami na temat funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym. Oferta projektowa spotkała się z dużym zainteresowaniem i akceptacja z ich strony.